Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD INWESTYCJE (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Mała 18, 25-012 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516033, NIP:9591957058, Regon: 260779677. telefon: 41 346 32 34, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
- przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
- zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
- realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
- marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy HSD lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dotyczące spółek z Grupy HSD oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
- podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
- podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
- podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- spółkom z Grupy HSD i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
- przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
- zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
- otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
11. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy HSD prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.

Przejdź do serwisu

Inwestycje Kraków

Kraków – nowe inwestycje mieszkaniowe z firmą HSD

HSD Inwestycje jest firmą deweloperską wchodzącą w skład GRUPY HSD. Nasza praca polega na realizowaniu całości procesu deweloperskiego: od planowania i przygotowania, poprzez realizację, aż po komercjalizację inwestycji. Na koncie mamy już wiele zakończonych sukcesem projektów. Dogłębna analiza rynku nieruchomości, preferencji konsumentów, a także społeczno-ekonomicznych uwarunkowań dostarcza nam informacji na bazie, których podejmujemy decyzje, gdzie zlokalizować nowe inwestycje mieszkaniowe. Kraków to tylko jedno z miast, na terenie którego prowadzimy swoją działalność. Budujemy w dzielnicach przodujących w rankingach atrakcyjności mieszkaniowej o dużym potencjale rozwojowym.

Dlaczego warto zdecydować się na nową inwestycję deweloperską w Krakowie?

Jest kilka powodów, przemawiających na korzyść zakupu mieszkania bezpośrednio od dewelopera. Pierwszym z nich jest korzystna cena, spowodowana brakiem pośredników. Ponadto, mieszkanie można urządzić zgodnie z własnymi potrzebami i upodobaniami. Niewątpliwą zaletą zakupu nieruchomości na każdym rynku pierwotnym – nie tylko tym w Krakowie – jest to, że mamy pewność co do ich dobrego stanu, ponieważ nikt inny w danym lokalu jeszcze nie mieszkał. Co więcej, ci z Państwa, którzy zdecydują się na zakup tego rodzaju nieruchomości, będą również zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia nieruchomości. Wysokość podatku to 2% wartości rynkowej nieruchomości.
Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce. Do jego wielu zalet zaliczyć można bardzo bogatą ofertę kulturową, świetne szkolnictwo i szalone życie nocne. Coraz więcej firm decyduje się na otwarcie swoich placówek właśnie tutaj, co świetnie wpływa na lokalną gospodarkę. Warto również wspomnieć, że Kraków niejednokrotnie uznawany był za najpiękniejsze miasto naszego kraju. Pod względem możliwości Kraków systematycznie dogania stolicę, a koszty życia są tu nieporównywalnie niższe. Obserwacje te znajdują potwierdzenie w szeroko zakrojonych badaniach społecznych. W najnowszym rankingu jakości życia w polskich miastach Kraków uplasował się na trzeciej pozycji, pozostawiajac daleko w tyle Wrocław, czy Warszawę. Nic więc dziwnego, że z roku na rok przybywa tu nowych inwestycji mieszkaniowych.
Zakup nieruchomości z rynku pierwotnego to świetna inwestycja, szczególnie gdy mieści się ona w Krakowie. Nowe mieszkania w stolicy Małopolski cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych Klientów – może i Ty zechcesz do nich dołączyć?

Nawiąż współpracę z HSD Inwestycje!

GRUPA HSD ma duże doświadczenie w planowaniu i realizowaniu inwestycji mieszkaniowych, nie tylko w Krakowie. Działamy na polskim rynku już od 2005 roku. W naszej ofercie znajdą Państwo nowe, świetnie zlokalizowane, inwestycje deweloperskie. Bardzo zależy nam na tym, aby każdy z naszych Klientów znalazł mieszkanie, które odpowiada jego potrzebom. Właśnie dlatego nasza oferta obejmuje zarówno małe kawalerki, jak i przestronne apartamenty. Jeżeli są Państwo zainteresowani cenami i dostępnością mieszkań na sprzedaż z rynku pierwotnego w Krakowie, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. Biura sprzedaży HSD Inwestycje znajdują się w Krakowie przy ulicy Trybuny Ludów oraz w Kielcach przy ulicy Małej. W razie wszelkich pytań zapraszamy do kontaktu!
© GRUPA HSD 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>