Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,
w dniu 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSD INWESTYCJE (2) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Mała 18, 25-012 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000516033, NIP:9591957058, Regon: 260779677. telefon: 41 346 32 34, zwana dalej „Spółką”.
2. Spółka przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
- przedstawienia ofert Spółki, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
- zawarcia i wykonania umowy łączącej Pani/Pana ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
- realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
- marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub spółki z Grupy HSD lub podmiotów współpracujących ze Spółką (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane dotyczące spółek z Grupy HSD oraz podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Spółkę:
- podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Spółki danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
- podmiotom obsługującym systemy informatyczne Spółki,
- podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
- podmiotom świadczącym Spółce usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie Spółki,
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
- spółkom z Grupy HSD i podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.
5. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
- przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
7. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
- zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką,
- otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy HSD i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
10. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
11. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w naszej Spółce oraz spółkach z Grupy HSD prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki, o którym mowa w ust. 2.

Przejdź do serwisu

Dobrego Pasterza 39

W naszej nowej inwestycji, usytuowanej przy ul. Dobrego Pasterza, posiadamy do zaoferowania 66 mieszkań w dwóch budynkach – budynek A (27 mieszkań) i budynek B (39 mieszkań).

<h2>Najważniejsze informacje: </h2>

<ul><li>Umowy rezerwacyjne przedsprzedaży od stycznia 2017 – opłata rezerwacyjna 2000,00 zł.
<li>Umowy developerskie do końca III kwartału 2018.
<li>Zakończenie budowy do III kwartału 2021.
<li>Pozwolenie na użytkowanie kwartał od zakończenia budowy.
<li>Miejsce postojowe 30 000 zł, podwójne "familijne" 50 000 zł, miejsca naziemne 15 000 zł
<li>Komórka lokatorska 3000 zł/m2.
<li>Ogrzewanie, ciepła woda - wspólna kotłownia
<li>Grunt – Własność
<li>Ilość mieszkań - 66szt.  27 w budynku A oraz 39 w budynku B         
<li>Ilość miejsc parkingowych w garażu - 79szt.
<li>Ilość miejsc parkingowych naziemnych - 4szt.
<li>Ilość komórek lokatorskich - 25szt.
</ul>

 <h2> Zalety lokalizacji </h2> 

Lokalizacja cechuje się bogatą infrastrukturą oraz dobrym dojazdem do centrum miasta. Nieopodal inwestycji mieszczą się lokalne sklepy, duże markety (Tesco), a także restauracje, apteka, urząd pocztowy.
Obszar ul. Dobrego Pasterza charakteryzuje się również udogodnienieniami dla rodzin – w pobliżu inwestycji znajduje się wiele instytucji edukacyjnych, takich jak przedszkola, czy szkoły podstawowe. Dodatkowym atutem jest „Park Zaczarowanej Dorożki”, który rozciąga się pomiędzy ulicami Dobrego Pasterza oraz Lublańską.
Stąd mają Państwo wyjątkowo dogodny dojazd na Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Warto również wspomnieć o bliskości centrów biurowych – O3, Astris, Quatro, Vinci – które znajdują się w odległości około 1,7 kilometra od inwestycji. Do dworca głównego i centrum miasta dzieli Państwa zaledwie 2,6 kilometra.

<h2>Mieszkania </h2>
Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych i pięciopiętrowych budynkach, o nowoczesnym designie, z podwyższonym standardem części wspólnych. Mieszkania wyposażone są dodatkowo w przestronne balkony lub tarasy. Wszystkie kondygnacje zostaną połączone nowoczesną windą, a w hali garażowej znajduje się 79 miejsc postojowych oraz 25 komórek lokatorskich.
Dodatkową zaletą oferty jest fakt, iż teren wokół budynku zostanie ogrodzony oraz atrakcyjnie zagospodarowany (wraz z placem zabaw) i zostanie przygotowana instalacja pod monitoring.
Pełna oferta mieszkań: od mieszkań 2-pokojowych do 5-pokojowych.

<h2>Mieszkania dla zmotoryzowanych i nie tylko </h2>
Ulica Dobrego Pasterza jest dobrze skomunikowana z centrum miasta. Dużą zaletą inwestycji jest również bliskość trasy nr 7, która umożliwia szybki wyjazd z Krakowa na Kielce i Warszawę. Z myślą o zmotoryzowanych mieszkańcach przygotowano również 79 miejsc parkingowych, znajdujących się w garażu podziemnym oraz 4 miejsca naziemne.

Status: W REALIZACJI

Data zakończenia: 2021-12-31

Ilość miejsc parkingowych: 83

LISTA MIESZKAŃ
GALERIA
W POBLIŻU

Opis inwestycji

W naszej nowej inwestycji, usytuowanej przy ul. Dobrego Pasterza, posiadamy do zaoferowania 66 mieszkań w dwóch budynkach – budynek A (27 mieszkań) i budynek B (39 mieszkań).

Najważniejsze informacje:

 • Umowy rezerwacyjne przedsprzedaży od stycznia 2017 – opłata rezerwacyjna 2000,00 zł.
 • Umowy developerskie do końca III kwartału 2018.
 • Zakończenie budowy do III kwartału 2021.
 • Pozwolenie na użytkowanie kwartał od zakończenia budowy.
 • Miejsce postojowe 30 000 zł, podwójne "familijne" 50 000 zł, miejsca naziemne 15 000 zł
 • Komórka lokatorska 3000 zł/m2.
 • Ogrzewanie, ciepła woda - wspólna kotłownia
 • Grunt – Własność
 • Ilość mieszkań - 66szt. 27 w budynku A oraz 39 w budynku B
 • Ilość miejsc parkingowych w garażu - 79szt.
 • Ilość miejsc parkingowych naziemnych - 4szt.
 • Ilość komórek lokatorskich - 25szt.

Zalety lokalizacji

Lokalizacja cechuje się bogatą infrastrukturą oraz dobrym dojazdem do centrum miasta. Nieopodal inwestycji mieszczą się lokalne sklepy, duże markety (Tesco), a także restauracje, apteka, urząd pocztowy. Obszar ul. Dobrego Pasterza charakteryzuje się również udogodnienieniami dla rodzin – w pobliżu inwestycji znajduje się wiele instytucji edukacyjnych, takich jak przedszkola, czy szkoły podstawowe. Dodatkowym atutem jest „Park Zaczarowanej Dorożki”, który rozciąga się pomiędzy ulicami Dobrego Pasterza oraz Lublańską. Stąd mają Państwo wyjątkowo dogodny dojazd na Uniwersytet Rolniczy, Politechnikę Krakowską oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Warto również wspomnieć o bliskości centrów biurowych – O3, Astris, Quatro, Vinci – które znajdują się w odległości około 1,7 kilometra od inwestycji. Do dworca głównego i centrum miasta dzieli Państwa zaledwie 2,6 kilometra.

Mieszkania

Mieszkania znajdują się w trzypiętrowych i pięciopiętrowych budynkach, o nowoczesnym designie, z podwyższonym standardem części wspólnych. Mieszkania wyposażone są dodatkowo w przestronne balkony lub tarasy. Wszystkie kondygnacje zostaną połączone nowoczesną windą, a w hali garażowej znajduje się 79 miejsc postojowych oraz 25 komórek lokatorskich. Dodatkową zaletą oferty jest fakt, iż teren wokół budynku zostanie ogrodzony oraz atrakcyjnie zagospodarowany (wraz z placem zabaw) i zostanie przygotowana instalacja pod monitoring. Pełna oferta mieszkań: od mieszkań 2-pokojowych do 5-pokojowych.

Mieszkania dla zmotoryzowanych i nie tylko

Ulica Dobrego Pasterza jest dobrze skomunikowana z centrum miasta. Dużą zaletą inwestycji jest również bliskość trasy nr 7, która umożliwia szybki wyjazd z Krakowa na Kielce i Warszawę. Z myślą o zmotoryzowanych mieszkańcach przygotowano również 79 miejsc parkingowych, znajdujących się w garażu podziemnym oraz 4 miejsca naziemne.

Lokalizacja

Dział sprzedaży

ul. Limanowskiego 3
30-551 Kraków
© GRUPA HSD 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>