Mieszkania

Inwestycja Nr. lokalu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Balkon / Taras Cena za m Cena lokalu
Wielicka-Rydygiera M01 0 1 28.49 20.35 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M02 0 3 47.50 51.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M03 0 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M04 0 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M05 0 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M06 0 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M07 0 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M08 0 2 45.99 7.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M09 0 4 67.89 53.29 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M10 0 2 37.19 39.81 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M11 0 2 48.05 42.39 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M12 0 2 36.14 29.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M13 0 3 52.58 21.67 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M14 1 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M15 1 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M16 1 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M17 1 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M18 1 2 45.99 7.71 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M19 1 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M20 1 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M21 1 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M22 1 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M23 1 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M24 1 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M25 1 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M26 1 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M27 2 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M28 2 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M29 2 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M30 2 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M31 2 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M32 2 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M33 2 2 37.19 11.47 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M34 2 2 48.05 5.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M35 2 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M36 2 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M37 2 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M38 2 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M39 2 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M40 3 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M41 3 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M42 3 2 38.34 15.83 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M43 3 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M44 3 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M45 3 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M46 3 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M47 3 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M48 3 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M49 3 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M50 3 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M51 3 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M52 3 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M53 4 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M54 4 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M55 4 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M56 4 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M57 4 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M58 4 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M59 4 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M60 4 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M61 4 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M62 4 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M63 4 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M64 4 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M65 4 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M66 5 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M67 5 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M68 5 2 38.34 14.38 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M69 5 2 41.15 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M70 5 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M71 5 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M72 5 4 85.44 17.12 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M73 5 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M74 5 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M75 5 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M76 5 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M77 5 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M01 0 1 39.98 29.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M02 0 1 25.59 19.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M03 0 3 52.01 42.26 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M04 0 1 49.23 171.63 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M05 0 3 54.69 180.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M06 0 1 25.59 23.32 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M07 0 1 34.45 31.94 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M08 1 2 39.14 10.49 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M10 1 2 43.10 6.48 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M11 1 2 38.98 8.79 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M12 1 2 38.98 6.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M13 1 1 25.59 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M14 1 3 52.01 7.80 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M15 1 3 63.55 7.15 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M16 1 3 54.69 14.50 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M17 1 1 25.59 5.64 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M18 1 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M19 2 2 39.14 9.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M20 2 2 46.12 6.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M21 2 3 43.10 6.06 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M22 2 2 38.98 9.31 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M23 2 2 38.98 6.36 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M24 2 1 25.59 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M25 2 3 52.01 8.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M26 2 3 63.55 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M09 1 2 46.12 6.74 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M27 2 3 54.69 23.04 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M28 2 1 25.59 5.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M29 2 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M30 3 2 39.14 10.42 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M31 3 2 37.81 12.71 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M32 3 2 39.87 6.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M33 3 2 26.03 9.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M34 3 2 36.04 6.91 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M35 3 1 22.56 5.88 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M36 3 3 46.02 8.05 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M37 3 1 57.86 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M38 3 3 51.69 13.87 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M39 3 1 22.59 5.69 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M40 3 2 34.45 4.11 Sprzedane ----
Kącik M19 1 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M20 1 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M21 1 1 23.65 3.45 Sprzedane ----
Kącik M22 1 2 32.61 16.40 Sprzedane ----
Kącik M23 1 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M24 1 4 79.10 10.29 Sprzedane ----
Kącik M25 1 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M26 1 3 54.74 6.65 Rezerwacja ----
Kącik M27 1 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M28 1 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M29 1 3 62.01 9.65 Sprzedane ----
Kącik M30 1 1 27.90 7.51 Sprzedane ----
Kącik M38 2 1 25.94 10.12 Sprzedane ----
Kącik M40 2 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M41 2 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M42 2 1 23.65 4.88 Sprzedane ----
Kącik M43 2 2 32.61 5.87 Sprzedane ----
Kącik M44 2 2 35.87 9.20 Sprzedane ----
Kącik M45 2 4 77.54 11.43 8 500,00 zł 659 090,00 zł
Kącik M46 2 3 53.44 8.36 Sprzedane ----
Kącik M47 2 3 54.89 7.05 Sprzedane ----
Kącik M48 2 2 31.59 9.72 Sprzedane ----
Kącik M49 2 2 43.15 7.00 Sprzedane ----
Kącik M50 2 3 61.95 7.63 8 900,00 zł 551 355,00 zł
Kącik M51 2 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M59 3 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik M61 3 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M62 3 1 27.25 4.23 Sprzedane ----
Kącik M63 3 1 23.64 3.45 Sprzedane ----
Kącik M64 3 2 32.50 6.48 Sprzedane ----
Kącik M65 3 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M66 3 4 79.76 12.84 Sprzedane ----
Kącik M67 3 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M68 3 3 54.18 8.19 Sprzedane ----
Kącik M69 3 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M70 3 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M71 3 3 62.01 9.56 Sprzedane ----
Kącik M72 3 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M01 0 2 40.38 19.65 Sprzedane ----
Kącik M02 0 2 35.41 19.54 Sprzedane ----
Kącik M03 0 2 30.57 20.33 Sprzedane ----
Kącik M04 0 2 36.40 24.06 Sprzedane ----
Kącik M05 0 2 36.42 24.06 Sprzedane ----
Kącik M06 0 2 39.45 28.33 Sprzedane ----
Kącik M07 0 2 40.81 35.95 Sprzedane ----
Kącik M08 0 2 36.49 29.27 Sprzedane ----
Kącik M09 0 2 39.64 41.90 Sprzedane ----
Kącik M10 1 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M11 1 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M12 1 2 30.76 9.06 Sprzedane ----
Kącik M13 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M14 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M15 1 2 36.42 12.29 Sprzedane ----
Kącik M16 1 2 41.00 11.40 Sprzedane ----
Kącik M18 1 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M31 2 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M32 2 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M33 2 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M34 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M35 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M36 2 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M37 2 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M39 2 2 33.90 13.46 Sprzedane ----
Kącik M52 3 2 39.78 9.17 Sprzedane ----
Kącik M53 3 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M54 3 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M55 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M56 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M57 3 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M58 3 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M60 3 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M17 1 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik LU1 0 1 54.64 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU2 0 1 56.52 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU3 0 1 188.92 0.00 7 900,00 zł 1 492 468,00 zł
Kącik LU4 0 1 285.81 0.00 7 900,00 zł 2 257 899,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M01 0 4 74.18 142.32 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M03 0 2 32.56 28.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M02 0 3 53.95 46.71 5 600,00 zł 302 120,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M04 0 3 47.66 73.62 6 250,00 zł 297 875,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M05 0 2 41.48 81.52 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M06 0 2 40.71 65.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M07 0 2 41.54 27.18 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M08 0 4 67.26 47.21 6 100,00 zł 410 286,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M09 0 3 55.72 41.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M10 0 3 58.40 46.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M11 1 4 74.18 34.37 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M12 1 3 53.95 15.42 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M13 1 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M14 1 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M15 1 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M16 1 2 40.71 11.98 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M17 1 2 41.54 13.01 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M18 1 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M19 1 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M20 1 1 27.85 2.09 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M21 1 3 59.91 13.98 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M22 2 4 74.18 15.31 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M23 2 3 53.95 15.42 5 800,00 zł 312 910,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M24 2 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M25 2 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M26 2 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M27 2 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M28 2 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M29 2 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M30 2 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M31 2 1 27.85 2.80 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M32 2 1 20.57 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M33 2 2 38.23 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M34 3 4 74.18 34.48 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M35 3 3 53.95 15.80 5 900,00 zł 318 305,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M36 3 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M37 3 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M38 3 2 41.48 11.84 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M39 3 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M40 3 2 41.54 13.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M41 3 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M42 3 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M43 3 1 27.85 2.91 6 500,00 zł 181 025,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M44 3 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M45 3 2 38.23 7.34 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M46 4 4 74.18 34.38 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M47 4 3 53.95 15.42 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M48 4 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M49 4 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M50 4 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M51 4 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M52 4 2 41.54 13.16 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M53 4 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M54 4 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M55 4 1 27.85 2.80 6 600,00 zł 183 810,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M56 4 1 20.57 4.17 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M57 4 2 38.23 9.02 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M58 5 4 74.18 15.31 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M59 5 3 53.95 15.70 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M60 5 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M61 5 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M62 5 2 41.48 11.88 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M63 5 2 40.71 12.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M64 5 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M65 5 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M66 5 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M67 5 1 27.85 2.91 6 700,00 zł 186 595,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M68 5 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M69 5 2 38.23 7.34 6 350,00 zł 242 760,50 zł
Wielicka-Rydygiera II etap LU1 0 1 26.17 0.00 Sprzedane ----
Dobrego Pasterza 39 A01 0 2 38.82 18.87 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A02 0 3 71.43 116.41 6 300,00 zł 450 009,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A03 0 2 39.88 31.53 6 900,00 zł 275 172,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A04 0 2 43.63 31.59 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A05 1 2 38.82 16.93 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A06 1 3 71.43 31.45 6 500,00 zł 464 295,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A07 1 2 35.50 6.41 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A08 1 2 38.83 12.36 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A09 1 4 87.75 42.86 6 400,00 zł 561 600,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A10 2 2 38.82 15.50 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A11 2 3 71.43 41.07 6 700,00 zł 478 581,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A12 2 2 35.50 11.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A13 2 2 38.83 12.35 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A14 2 4 87.75 45.81 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A15 3 2 38.82 15.95 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A16 3 3 71.43 31.95 6 900,00 zł 492 867,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A17 3 2 35.50 12.37 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A18 3 2 38.83 7.90 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A19 3 4 87.75 31.79 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A20 4 2 38.82 19.26 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A21 4 3 71.43 35.77 7 100,00 zł 507 153,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A22 4 2 35.50 12.33 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A23 4 4 93.09 30.38 7 000,00 zł 651 630,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A24 4 4 99.11 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A25 5 2 38.82 12.46 7 900,00 zł 306 678,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A26 5 3 71.43 44.11 7 300,00 zł 521 439,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A27 5 2 35.50 8.85 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B01 0 2 39.50 44.72 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B02 0 2 39.89 36.16 6 900,00 zł 275 241,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B03 0 3 74.35 185.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B04 0 3 62.05 68.51 6 500,00 zł 403 325,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B05 0 2 41.41 34.43 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B06 0 2 48.62 35.51 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B07 0 2 45.32 43.25 6 700,00 zł 303 644,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B08 0 3 54.41 101.80 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B09 0 3 54.37 65.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B10 0 2 47.50 21.17 6 500,00 zł 308 750,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B11 1 2 39.50 11.13 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B12 1 2 39.89 11.39 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B13 1 3 74.35 42.68 6 700,00 zł 498 145,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B14 1 3 62.05 18.40 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B15 1 2 41.41 11.24 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B16 1 2 48.62 12.30 6 900,00 zł 335 478,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B17 1 2 45.32 11.35 6 900,00 zł 312 708,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B18 1 3 54.41 30.21 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B19 1 3 54.37 22.83 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B20 1 3 56.63 10.86 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B21 2 2 39.50 11.09 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B22 2 2 39.89 11.96 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B23 2 3 74.35 39.24 6 900,00 zł 513 015,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B24 2 3 62.05 9.40 6 900,00 zł 428 145,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B25 2 2 41.41 12.33 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B26 2 2 48.62 12.75 7 100,00 zł 345 202,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B27 2 2 45.32 12.45 7 100,00 zł 321 772,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B28 2 3 54.41 27.40 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B29 2 3 54.37 20.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B30 2 3 56.63 12.38 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B31 3 4 83.72 17.94 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B32 3 4 85.39 31.84 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B33 3 4 93.65 66.43 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B34 3 4 96.12 40.55 7 000,00 zł 672 840,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B35 3 4 94.91 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36 3 4 104.61 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B37 3 4 86.36 55.35 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B39 3 4 95.51 65.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38 3 4 86.51 43.21 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A24A 4 5 110.22 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B34A 3 5 106.63 40.55 6 700,00 zł 714 421,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B35A 3 5 105.70 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36A 3 5 117.17 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38A 3 5 96.50 43.21 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A01 0 2 48.63 41.77 5 250,00 zł 255 307,50 zł
Okulickiego-Fatimska A02 0 2 34.93 44.86 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A03 0 2 42.40 19.19 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A04 0 1 21.96 23.23 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A05 0 2 29.02 54.10 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A06 0 2 42.80 40.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A07 0 4 66.80 63.76 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A08 0 2 46.73 43.28 5 250,00 zł 245 332,50 zł
Okulickiego-Fatimska A09 0 1 26.26 27.56 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A10 0 2 38.95 31.34 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A11 1 2 42.80 5.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A12 1 4 66.80 4.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A13 1 2 46.73 4.77 5 350,00 zł 250 005,50 zł
Okulickiego-Fatimska A14 1 1 26.26 3.29 6 200,00 zł 162 812,00 zł
Okulickiego-Fatimska A15 1 2 49.44 3.82 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A16 1 2 48.63 3.98 5 350,00 zł 260 170,50 zł
Okulickiego-Fatimska A17 1 5 114.53 8.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A18 1 4 90.83 4.89 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A19 1 4 84.44 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A20 1 1 29.02 6.57 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A21 2 2 42.80 5.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A22 2 4 66.80 4.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A23 2 2 46.73 4.77 5 450,00 zł 254 678,50 zł
Okulickiego-Fatimska A24 2 1 26.26 3.29 6 350,00 zł 166 751,00 zł
Okulickiego-Fatimska A25 2 2 49.44 3.82 5 450,00 zł 269 448,00 zł
Okulickiego-Fatimska A26 2 2 48.63 3.98 5 450,00 zł 265 033,50 zł
Okulickiego-Fatimska A27 2 1 29.02 6.57 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A28 3 2 42.80 5.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A29 3 4 66.80 4.12 5 500,00 zł 367 400,00 zł
Okulickiego-Fatimska A30 3 2 46.73 4.77 5 550,00 zł 259 351,50 zł
Okulickiego-Fatimska A31 3 1 26.26 3.29 6 500,00 zł 170 690,00 zł
Okulickiego-Fatimska A32 3 2 49.44 3.82 5 550,00 zł 274 392,00 zł
Okulickiego-Fatimska A33 3 2 48.63 3.98 5 550,00 zł 269 896,50 zł
Okulickiego-Fatimska A34 3 5 114.53 8.67 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A35 3 4 90.83 4.81 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A36 3 4 84.44 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A37 3 1 29.02 6.57 5 900,00 zł 171 218,00 zł
Okulickiego-Fatimska A38 4 2 42.80 5.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A39 4 4 66.80 4.12 5 600,00 zł 374 080,00 zł
Okulickiego-Fatimska A40 4 2 46.73 4.77 5 650,00 zł 264 024,50 zł
Okulickiego-Fatimska A41 4 1 26.26 3.29 6 650,00 zł 174 629,00 zł
Okulickiego-Fatimska A42 4 2 49.44 3.82 5 650,00 zł 279 336,00 zł
Okulickiego-Fatimska A43 4 2 48.63 3.98 5 650,00 zł 274 759,50 zł
Okulickiego-Fatimska A44 4 1 29.02 6.57 6 000,00 zł 174 120,00 zł
Okulickiego-Fatimska A45 0 2 43.66 31.74 5 450,00 zł 237 947,00 zł
Okulickiego-Fatimska A46 0 4 67.02 47.02 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A47 0 2 31.80 11.46 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A48 0 2 34.57 7.92 5 450,00 zł 188 406,50 zł
Okulickiego-Fatimska A49 0 3 57.89 27.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A50 0 3 53.61 151.48 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A51 0 2 38.19 29.23 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A52 0 2 38.19 27.73 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A53 1 1 28.25 3.48 6 150,00 zł 173 737,50 zł
Okulickiego-Fatimska A54 1 2 29.98 3.68 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A55 1 3 51.58 5.29 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A56 1 3 46.90 5.50 5 550,00 zł 260 295,00 zł
Okulickiego-Fatimska A57 1 2 33.03 4.00 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A58 1 2 33.03 4.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A59 1 2 39.35 3.55 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A60 1 4 67.02 4.05 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A61 2 1 28.25 3.68 6 250,00 zł 176 562,50 zł
Okulickiego-Fatimska A62 2 2 29.98 3.68 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A63 2 3 51.58 5.29 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A64 2 3 46.90 5.50 5 650,00 zł 264 985,00 zł
Okulickiego-Fatimska A65 2 2 33.04 4.00 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A66 2 2 33.03 4.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A67 2 2 39.35 3.55 5 650,00 zł 222 327,50 zł
Okulickiego-Fatimska A68 2 4 67.02 4.40 5 400,00 zł 361 908,00 zł
Okulickiego-Fatimska A69 3 1 28.25 3.68 6 350,00 zł 179 387,50 zł
Okulickiego-Fatimska A70 3 2 29.98 3.68 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A71 3 3 51.58 5.15 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A72 3 3 46.90 5.64 5 750,00 zł 269 675,00 zł
Okulickiego-Fatimska A73 3 2 33.03 4.00 5 750,00 zł 189 922,50 zł
Okulickiego-Fatimska A74 3 2 33.03 4.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A75 3 2 39.35 3.55 5 750,00 zł 226 262,50 zł
Okulickiego-Fatimska A76 3 4 67.02 4.05 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A77 4 1 28.25 3.68 6 450,00 zł 182 212,50 zł
Okulickiego-Fatimska A78 4 2 29.98 3.68 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A79 4 3 51.58 5.15 5 700,00 zł 294 006,00 zł
Okulickiego-Fatimska A80 4 3 46.90 5.64 5 850,00 zł 274 365,00 zł
Okulickiego-Fatimska A81 4 2 33.03 4.00 5 850,00 zł 193 225,50 zł
Okulickiego-Fatimska A82 4 2 33.03 4.25 5 850,00 zł 193 225,50 zł
Okulickiego-Fatimska A83 4 2 39.35 3.55 5 850,00 zł 230 197,50 zł
Okulickiego-Fatimska A84 4 4 67.02 4.05 5 600,00 zł 375 312,00 zł
Okulickiego-Fatimska B01 0 2 44.03 20.72 5 250,00 zł 231 157,50 zł
Okulickiego-Fatimska B02 0 1 24.84 17.16 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B03 0 2 44.03 20.18 5 250,00 zł 231 157,50 zł
Okulickiego-Fatimska B04 0 3 50.93 38.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B05 0 3 51.48 117.26 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B06 0 2 44.16 83.62 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B07 0 1 24.76 59.21 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B08 0 2 44.02 85.98 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B09 0 4 72.97 101.57 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B10 0 3 51.06 127.79 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B11 0 3 56.50 129.83 5 500,00 zł 310 750,00 zł
Okulickiego-Fatimska B12 0 1 35.52 3.04 5 250,00 zł 186 480,00 zł
Okulickiego-Fatimska B13 0 2 35.02 9.94 5 450,00 zł 190 859,00 zł
Okulickiego-Fatimska B14 1 3 51.06 7.90 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B15 1 3 51.70 3.70 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B16 1 3 62.59 8.47 5 300,00 zł 331 727,00 zł
Okulickiego-Fatimska B17 1 2 43.40 4.58 5 350,00 zł 232 190,00 zł
Okulickiego-Fatimska B18 1 2 44.03 4.52 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B19 1 1 24.84 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B20 1 2 44.03 4.52 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B21 1 4 86.39 5.17 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B22 1 4 83.70 3.56 5 200,00 zł 435 240,00 zł
Okulickiego-Fatimska B23 1 2 44.16 4.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B24 1 1 24.76 6.50 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B25 1 2 44.02 4.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B26 1 4 72.97 5.24 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B27 2 3 51.06 7.90 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B28 2 3 51.70 3.70 5 700,00 zł 294 690,00 zł
Okulickiego-Fatimska B29 2 2 43.40 4.58 5 450,00 zł 236 530,00 zł
Okulickiego-Fatimska B30 2 2 43.40 4.52 5 450,00 zł 236 530,00 zł
Okulickiego-Fatimska B31 2 1 24.84 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B32 2 2 44.03 4.52 5 450,00 zł 239 963,50 zł
Okulickiego-Fatimska B33 2 2 44.16 4.37 5 450,00 zł 240 672,00 zł
Okulickiego-Fatimska B34 2 1 24.76 6.50 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B35 2 2 44.02 4.37 5 450,00 zł 239 909,00 zł
Okulickiego-Fatimska B36 2 4 72.97 5.24 5 300,00 zł 386 741,00 zł
Okulickiego-Fatimska B37 3 4 89.65 8.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B38 3 4 96.10 3.70 5 400,00 zł 518 940,00 zł
Okulickiego-Fatimska B39 3 3 62.59 8.47 5 500,00 zł 344 245,00 zł
Okulickiego-Fatimska B40 3 2 43.40 4.58 5 550,00 zł 240 870,00 zł
Okulickiego-Fatimska B41 3 2 44.03 4.52 5 550,00 zł 244 366,50 zł
Okulickiego-Fatimska B42 3 1 24.84 6.60 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B43 3 2 44.03 4.52 5 550,00 zł 244 366,50 zł
Okulickiego-Fatimska B44 3 4 86.39 5.03 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B45 3 4 77.65 3.56 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B46 3 2 44.16 4.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B47 3 1 24.76 6.45 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B48 3 2 44.02 4.37 5 550,00 zł 244 311,00 zł
Okulickiego-Fatimska B49 3 4 72.97 5.24 5 400,00 zł 394 038,00 zł
Okulickiego-Fatimska B50 4 2 42.03 5.36 5 550,00 zł 233 266,50 zł
Okulickiego-Fatimska B51 4 4 67.20 11.89 5 600,00 zł 376 320,00 zł
Okulickiego-Fatimska B52 4 4 87.11 23.16 5 600,00 zł 487 816,00 zł
Okulickiego-Fatimska B53 4 4 67.07 11.71 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B54 4 4 71.37 6.13 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A01 0 2 38.70 24.80 6 600,00 zł 255 420,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A02 0 3 51.18 70.60 6 600,00 zł 337 788,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A03 0 3 54.97 70.25 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A04 0 2 39.66 43.75 6 600,00 zł 261 756,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A05 0 2 33.55 39.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A06 0 2 37.28 78.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A07 0 3 50.50 62.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A08 0 1 29.09 17.30 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A09 1 2 38.70 8.00 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A10 1 3 51.18 21.88 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A11 1 3 54.97 22.28 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A12 1 2 39.77 7.90 6 700,00 zł 266 459,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A13 1 2 33.55 9.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A14 1 3 47.21 9.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A15 1 3 50.50 11.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A16 1 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A17 2 2 38.70 8.20 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A18 2 3 51.18 22.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A19 2 3 54.97 22.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A20 2 2 39.77 8.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A21 2 2 33.55 8.90 7 100,00 zł 238 205,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A22 2 3 47.21 9.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A23 2 3 50.50 11.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A24 2 1 29.09 7.40 7 100,00 zł 206 539,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A25 3 3 73.10 74.15 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A26 3 5 96.04 97.98 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A27 3 5 104.59 93.65 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A28 3 5 76.71 80.00 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A29 3 2 33.55 9.10 7 200,00 zł 241 560,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A30 3 3 47.21 9.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A31 3 3 50.50 11.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A32 3 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B01 0 2 38.70 24.80 6 600,00 zł 255 420,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B02 0 3 51.18 29.30 6 700,00 zł 342 906,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B03 0 3 54.97 30.35 6 500,00 zł 357 305,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B04 0 2 39.66 29.77 6 600,00 zł 261 756,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B05 0 2 33.55 26.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B06 0 2 37.28 50.45 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B07 0 2 41.15 57.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B08 0 1 29.09 17.20 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B09 1 2 38.70 8.00 6 700,00 zł 259 290,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B10 1 3 51.18 27.90 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B11 1 3 54.97 29.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B12 1 2 39.77 8.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B13 1 2 33.55 8.80 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B14 1 3 47.21 19.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B15 1 3 51.31 21.25 6 700,00 zł 343 777,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B16 1 1 29.09 7.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B17 2 2 38.70 8.20 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B18 2 3 51.18 27.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B19 2 3 54.97 29.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B20 2 2 39.77 8.35 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B21 2 2 33.55 7.45 7 100,00 zł 238 205,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B22 2 3 47.21 19.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B23 2 3 51.22 21.60 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B24 2 1 29.09 4.40 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B25 3 3 73.10 81.84 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B26 3 5 96.04 115.98 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B29 3 2 33.55 7.65 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B30 3 3 47.21 19.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B31 3 3 51.22 21.70 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B32 3 1 29.09 4.48 7 200,00 zł 209 448,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B27 2 5 104.59 77.25 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B28 3 5 76.71 84.60 Sprzedane ----

Mieszkania Kraków

Nowe mieszkania w Krakowie

Opcja zakupu nowego mieszkania, bezpośrednio od dewelopera, niesie za sobą wiele korzyści. Pośród nich wymienić można między innymi: brak pośredników, nowoczesny projekt, możliwość urządzenia wnętrza zgodnie z indywidualnymi upodobaniami, czy wysoką funkcjonalność. Mimo że nowe mieszkania powstają w Krakowie każdego dnia, niejednokrotnie zdarza się, że trudno jest znaleźć w mieście wymarzony, o dobrej lokalizacji i rozsądnej cenie, lokal. Wybierać możemy spośród ofert różnych firm deweloperskich. Musimy jednak pamiętać, że zakup mieszkania to inwestycja na lata, dlatego tak ważna jest współpraca ze sprawdzonym deweloperem. Tysiące oddanych metrów kwadratowych oraz zaufanie jakim codziennie obdarzają HSD Klienci, jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Postaw na wiarygodnego partnera i spełnij marzenia o „własnym M”.

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w Krakowie z HSD Inwestycje!

HSD Inwestycje jest deweloperem o szerokim portfolio, specjalizujemy się w realizacji zarówno budynków usługowych, jak i mieszkalnych. To, co nas wyróżnia, to niezwykle zróżnicowana oferta, transparentność oraz konkurencyjne ceny zarówno lokali handlowych, jak i nowych apartamentów i mieszkań. Kraków i Kielce to dwa główne obszary naszej działalności, w obu tych miastach znajdują się biura sprzedaży.
Aktualnie, jesteśmy w trakcie przeprowadzania dwóch kolejnych realizacji. Celem obu jest sprzedaż apartamentów i mieszkań deweloperskich w Krakowie. Budynki powstają w dzielnicach: Prądnik Czerwony oraz Podgórze. Ceny krakowskich mieszkań znajdujących się w naszej ofercie, są zróżnicowane – w zależności od lokalizacji inwestycji, powierzchni lokalu, czy usytuowania na piętrze – ale zawsze bardzo atrakcyjne dla nabywców.

Krakowska dzielnica Podgórze – nowe mieszkania na sprzedaż w świetnej lokalizacji

Nasza nowa inwestycja budowlana stanie w pobliżu powstającego Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzielnica Podgórze to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Krakowa, w którym wielu chce zamieszkać. Zarówno zainteresowani szybkim dojazdem do centrum, jak i Ci szukający spokojnego otoczenia, znajdą coś dla siebie. Co więcej, pełna zabytków i zieleni okolica to gwarancja ciekawie spędzonego czasu wolnego.

Kurdwanów – nowe mieszkania na sprzedaż w spokojnej części Krakowa

Zrealizowany przez nas na Kurdwanowie budynek jest nowoczesny, ale też kameralny. To świetne miejsce dla tych, którzy cenią sobie prywatność i spokój. Apartamenty zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów, a pełna uroku okolica zaczaruje każdego. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku centrum miasta i jednocześnie móc szybko do niego dotrzeć.

Wola Duchacka – nowe mieszkania w Krakowie blisko natury

Nasza krakowska inwestycja na Woli Duchackiej jest pięknym, nowoczesnym budynkiem – urzeczywistnieniem połączenia estetyki z funkcjonalnością. Ogromną zaletą mieszczących się tam apartamentów jest to, że każdy z nich posiada własny ogródek lub balkon. Ponadto, inwestycja otoczona jest terenami zielonymi, takimi jak Park Duchacki i Krzemionki. Dogodne połączenie z centrum miasta oraz bliskość natury to z pewnością kombinacja wpływająca na atrakcyjność lokalizacji tego budynku.

Dlaczego warto zastanowić się nad kupnem mieszkania z rynku pierwotnego w Krakowie?

Kraków to dynamicznie rozwijające się miasto, oferujące swoim mieszkańcom nieskończone możliwości. To miejsce, które zapewnia sprzyjające warunki zarówno do rozwoju zawodowego, jak i prowadzenia spokojnego życia rodzinnego. Właśnie dlatego zakup mieszkania w Krakowie to bez wątpienia jeden z najlepszych sposobów na ulokowanie kapitału. Idealny stan inwestycji gwarantuje jedynie transakcja przeprowadzona na rynku pierwotnym. Ponadto, nabywcy nowego mieszkania, będą mogli urządzić wnętrza zgodnie ze swoim gustem, co zapewni wysoki komfort ich użytkowania w przyszłości. Co więcej, często zdarza się, że koszt nabycia mieszkania z rynku wtórnego jest bardzo zbliżony do ceny nowego mieszkania. Krakowski rynek nieruchomości nie jest tutaj wyjątkiem. Bez wątpienia jest to powód przemawiający za zakupem mieszkania z rynku pierwotnego.

HSD Inwestycje – Twój krakowski deweloper

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z portfolio dewelopera HSD Inwestycje. Znajdziesz w nim nowe mieszkania i apartamenty z rynku pierwotnego na sprzedaż w Krakowie. Nasze realizacje wyróżniają się atrakcyjną ceną, solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Z pewnością wśród nich odnajdziesz swoje własne „cztery kąty”!
© GRUPA HSD 2018.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>