Mieszkania

Inwestycja Nr. lokalu Piętro Liczba pokoi Powierzchnia Balkon / Taras Cena za m Cena lokalu
Wielicka-Rydygiera M01 0 1 28.49 20.35 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M02 0 3 47.50 51.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M03 0 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M04 0 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M05 0 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M06 0 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M07 0 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M08 0 2 45.99 7.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M09 0 4 67.89 53.29 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M10 0 2 37.19 39.81 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M11 0 2 48.05 42.39 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M12 0 2 36.14 29.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M13 0 3 52.58 21.67 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M14 1 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M15 1 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M16 1 2 38.34 14.00 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M17 1 2 41.15 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M18 1 2 45.99 7.71 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M19 1 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M20 1 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M21 1 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M22 1 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M23 1 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M24 1 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M25 1 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M26 1 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M27 2 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M28 2 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M29 2 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M30 2 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M31 2 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M32 2 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M33 2 2 37.19 11.47 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M34 2 2 48.05 5.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M35 2 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M36 2 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M37 2 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M38 2 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M39 2 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M40 3 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M41 3 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M42 3 2 38.34 15.83 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M43 3 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M44 3 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M45 3 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M46 3 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M47 3 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M48 3 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M49 3 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M50 3 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M51 3 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M52 3 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M53 4 3 50.49 18.05 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M54 4 2 37.24 11.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M55 4 2 38.34 15.50 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M56 4 2 41.15 8.41 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M57 4 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M58 4 4 67.89 46.15 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M59 4 2 37.19 10.97 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M60 4 2 48.05 5.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M61 4 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M62 4 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M63 4 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M64 4 3 47.50 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M65 4 4 65.80 13.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M66 5 3 50.49 18.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M67 5 2 37.24 11.56 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M68 5 2 38.34 14.38 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M69 5 2 41.15 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M70 5 2 45.99 7.78 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M71 5 4 67.89 25.63 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M72 5 4 85.44 17.12 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M73 5 2 36.14 10.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M74 5 3 52.58 9.57 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M75 5 2 39.48 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M76 5 3 47.50 10.24 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera M77 5 4 65.80 14.41 Sprzedane ----
Dominikanów M01 0 3 48.48 3.12 Rezerwacja ----
Dominikanów M02 0 1 27.48 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M03 0 2 39.45 2.24 7 000,00 zł 276 150,00 zł
Dominikanów M04 0 3 50.93 27.05 Rezerwacja ----
Dominikanów M05 0 3 55.33 118.90 Rezerwacja ----
Dominikanów M06 0 2 36.16 51.04 Rezerwacja ----
Dominikanów M07 1 3 52.91 9.39 Rezerwacja ----
Dominikanów M08 1 3 52.36 25.84 Rezerwacja ----
Dominikanów M09 1 3 53.85 6.74 Rezerwacja ----
Dominikanów M10 1 3 50.63 2.24 6 800,00 zł 344 284,00 zł
Dominikanów M11 1 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M12 1 4 103.41 22.61 Rezerwacja ----
Dominikanów M13 1 2 41.99 8.01 Rezerwacja ----
Dominikanów M14 2 3 52.91 9.75 Rezerwacja ----
Dominikanów M15 2 3 52.36 18.67 Rezerwacja ----
Dominikanów M16 2 3 53.85 6.74 Rezerwacja ----
Dominikanów M17 2 3 50.63 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M18 2 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M19 2 4 92.64 22.90 Rezerwacja ----
Dominikanów M20 2 3 52.90 8.01 Rezerwacja ----
Dominikanów M21 3 3 52.91 12.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M22 3 3 52.36 25.95 Rezerwacja ----
Dominikanów M23 3 3 53.85 6.88 Rezerwacja ----
Dominikanów M24 3 3 50.63 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M25 3 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M26 3 4 84.91 11.44 Rezerwacja ----
Dominikanów M27 3 5 94.59 21.69 Rezerwacja ----
Dominikanów M28 3 2 33.75 11.76 Rezerwacja ----
Dominikanów M29 4 3 52.91 12.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M30 4 3 52.36 15.34 Rezerwacja ----
Dominikanów M31 4 3 53.85 6.02 7 400,00 zł 398 490,00 zł
Dominikanów M32 4 3 50.63 2.24 7 400,00 zł 374 662,00 zł
Dominikanów M33 4 2 39.45 2.24 Rezerwacja ----
Dominikanów M34 4 2 41.99 8.00 Rezerwacja ----
Dominikanów P1 + P2 0 1 1.00 0.00 50 000,00 zł 50 000,00 zł
Dominikanów P3 + P4 0 1 1.00 0.00 66 632,00 zł 66 632,00 zł
Dominikanów LU1 0 1 51.83 0.00 7 000,00 zł 362 810,00 zł
Trybuny Ludów M01 0 1 39.98 29.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M02 0 1 25.59 19.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M03 0 3 52.01 42.26 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M04 0 1 49.23 171.63 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M05 0 3 54.69 180.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M06 0 1 25.59 23.32 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M07 0 1 34.45 31.94 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M08 1 2 39.14 10.49 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M10 1 2 43.10 6.48 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M11 1 2 38.98 8.79 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M12 1 2 38.98 6.75 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M13 1 1 25.59 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M14 1 3 52.01 7.80 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M15 1 3 63.55 7.15 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M16 1 3 54.69 14.50 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M17 1 1 25.59 5.64 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M18 1 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M19 2 2 39.14 9.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M20 2 2 46.12 6.67 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M21 2 3 43.10 6.06 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M22 2 2 38.98 9.31 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M23 2 2 38.98 6.36 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M24 2 1 25.59 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M25 2 3 52.01 8.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M26 2 3 63.55 7.30 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M09 1 2 46.12 6.74 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M27 2 3 54.69 23.04 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M28 2 1 25.59 5.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M29 2 2 34.45 4.02 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M30 3 2 39.14 10.42 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M31 3 2 37.81 12.71 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M32 3 2 39.87 6.90 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M33 3 2 26.03 9.16 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M34 3 2 36.04 6.91 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M35 3 1 22.56 5.88 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M36 3 3 46.02 8.05 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M37 3 1 57.86 7.24 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M38 3 3 51.69 13.87 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M39 3 1 22.59 5.69 Sprzedane ----
Trybuny Ludów M40 3 2 34.45 4.11 Sprzedane ----
Kącik M19 1 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M20 1 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M21 1 1 23.65 3.45 Sprzedane ----
Kącik M22 1 2 32.61 16.40 9 000,00 zł 293 490,00 zł
Kącik M23 1 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M24 1 4 79.10 10.29 Rezerwacja ----
Kącik M25 1 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M26 1 3 54.74 6.65 8 700,00 zł 476 238,00 zł
Kącik M27 1 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M28 1 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M29 1 3 62.01 9.65 Sprzedane ----
Kącik M30 1 1 27.90 7.51 Sprzedane ----
Kącik M38 2 1 25.94 10.12 Sprzedane ----
Kącik M40 2 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M41 2 1 27.29 4.23 Sprzedane ----
Kącik M42 2 1 23.65 4.88 Sprzedane ----
Kącik M43 2 2 32.61 5.87 Sprzedane ----
Kącik M44 2 2 35.87 9.20 Sprzedane ----
Kącik M45 2 4 77.54 11.43 7 500,00 zł 581 550,00 zł
Kącik M46 2 3 53.44 8.36 Sprzedane ----
Kącik M47 2 3 54.89 7.05 8 900,00 zł 488 521,00 zł
Kącik M48 2 2 31.59 9.72 Sprzedane ----
Kącik M49 2 2 43.15 7.00 Sprzedane ----
Kącik M50 2 3 61.95 7.63 8 900,00 zł 551 355,00 zł
Kącik M51 2 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M59 3 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik M61 3 1 22.00 4.61 Sprzedane ----
Kącik M62 3 1 27.25 4.23 Sprzedane ----
Kącik M63 3 1 23.64 3.45 Sprzedane ----
Kącik M64 3 2 32.50 6.48 Sprzedane ----
Kącik M65 3 2 35.90 9.08 Sprzedane ----
Kącik M66 3 4 79.76 12.84 Sprzedane ----
Kącik M67 3 3 53.44 8.19 Sprzedane ----
Kącik M68 3 3 54.18 8.19 Sprzedane ----
Kącik M69 3 2 31.59 9.25 Sprzedane ----
Kącik M70 3 2 43.41 6.38 Sprzedane ----
Kącik M71 3 3 62.01 9.56 Sprzedane ----
Kącik M72 3 1 27.69 6.73 Sprzedane ----
Kącik M01 0 2 40.38 19.65 Sprzedane ----
Kącik M02 0 2 35.41 19.54 Rezerwacja ----
Kącik M03 0 2 30.57 20.33 Sprzedane ----
Kącik M04 0 2 36.40 24.06 Sprzedane ----
Kącik M05 0 2 36.42 24.06 Sprzedane ----
Kącik M06 0 2 39.45 28.33 Sprzedane ----
Kącik M07 0 2 40.81 35.95 Sprzedane ----
Kącik M08 0 2 36.49 29.27 Sprzedane ----
Kącik M09 0 2 39.64 41.90 Sprzedane ----
Kącik M10 1 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M11 1 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M12 1 2 30.76 9.06 Sprzedane ----
Kącik M13 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M14 1 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M15 1 2 36.42 12.29 Sprzedane ----
Kącik M16 1 2 41.00 11.40 Rezerwacja ----
Kącik M18 1 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M31 2 2 40.38 9.16 Sprzedane ----
Kącik M32 2 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M33 2 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M34 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M35 2 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M36 2 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M37 2 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M39 2 2 33.90 13.46 Sprzedane ----
Kącik M52 3 2 39.78 9.17 9 500,00 zł 377 910,00 zł
Kącik M53 3 2 35.30 11.03 Sprzedane ----
Kącik M54 3 2 30.57 9.63 Sprzedane ----
Kącik M55 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M56 3 2 36.40 11.40 Sprzedane ----
Kącik M57 3 2 39.40 12.29 Sprzedane ----
Kącik M58 3 2 40.81 12.83 Sprzedane ----
Kącik M60 3 2 33.98 13.62 Sprzedane ----
Kącik M17 1 1 25.60 10.12 Sprzedane ----
Kącik LU1 0 1 54.64 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU2 0 1 56.52 0.00 Sprzedane ----
Kącik LU3 0 1 188.92 0.00 7 900,00 zł 1 492 468,00 zł
Kącik LU4 0 1 285.81 0.00 7 900,00 zł 2 257 899,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M01 0 4 74.18 142.32 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M03 0 2 32.56 28.13 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M02 0 3 53.95 46.71 5 500,00 zł 296 725,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M04 0 3 47.66 73.62 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M05 0 2 41.48 81.52 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M06 0 2 40.71 65.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M07 0 2 41.54 27.18 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M08 0 4 67.26 47.21 6 000,00 zł 403 560,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M09 0 3 55.72 41.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M10 0 3 58.40 46.36 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M11 1 4 74.18 34.37 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M12 1 3 53.95 15.42 5 600,00 zł 302 120,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M13 1 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M14 1 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M15 1 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M16 1 2 40.71 11.98 6 100,00 zł 248 331,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M17 1 2 41.54 13.01 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M18 1 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M19 1 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M20 1 1 27.85 2.09 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M21 1 3 59.91 13.98 5 300,00 zł 317 523,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M22 2 4 74.18 15.31 5 600,00 zł 415 408,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M23 2 3 53.95 15.42 5 700,00 zł 307 515,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M24 2 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M25 2 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M26 2 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M27 2 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M28 2 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M29 2 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M30 2 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M31 2 1 27.85 2.80 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M32 2 1 20.57 4.26 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M33 2 2 38.23 9.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M34 3 4 74.18 34.48 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M35 3 3 53.95 15.80 5 800,00 zł 312 910,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M36 3 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M37 3 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M38 3 2 41.48 11.84 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M39 3 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M40 3 2 41.54 13.16 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M41 3 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M42 3 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M43 3 1 27.85 2.91 6 400,00 zł 178 240,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M44 3 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M45 3 2 38.23 7.34 6 050,00 zł 231 291,50 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M46 4 4 74.18 34.38 5 800,00 zł 430 244,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M47 4 3 53.95 15.42 Rezerwacja ----
Wielicka-Rydygiera II etap M48 4 2 32.56 9.66 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M49 4 3 47.66 8.40 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M50 4 2 41.48 11.51 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M51 4 2 40.71 12.30 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M52 4 2 41.54 13.16 6 400,00 zł 265 856,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M53 4 4 67.26 17.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M54 4 3 55.72 16.68 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M55 4 1 27.85 2.80 6 500,00 zł 181 025,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M56 4 1 20.57 4.17 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M57 4 2 38.23 9.02 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M58 5 4 74.18 15.31 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M59 5 3 53.95 15.70 6 000,00 zł 323 700,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M60 5 2 32.56 9.23 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M61 5 3 47.66 8.74 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M62 5 2 41.48 11.88 6 500,00 zł 269 620,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M63 5 2 40.71 12.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M64 5 2 41.54 13.36 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M65 5 4 67.26 18.06 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M66 5 3 55.72 15.92 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M67 5 1 27.85 2.91 6 600,00 zł 183 810,00 zł
Wielicka-Rydygiera II etap M68 5 1 20.57 4.34 Sprzedane ----
Wielicka-Rydygiera II etap M69 5 2 38.23 7.34 6 250,00 zł 238 937,50 zł
Wielicka-Rydygiera II etap LU1 0 1 26.17 0.00 Sprzedane ----
Dobrego Pasterza 39 A01 0 2 38.82 18.87 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A02 0 3 71.43 116.41 6 000,00 zł 428 580,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A03 0 2 39.88 31.53 6 600,00 zł 263 208,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A04 0 2 43.63 31.59 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A05 1 2 38.82 16.93 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A06 1 3 71.43 31.45 6 200,00 zł 442 866,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A07 1 2 35.50 6.41 6 800,00 zł 241 400,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A08 1 2 38.83 12.36 6 800,00 zł 264 044,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A09 1 4 87.75 42.86 6 100,00 zł 535 275,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A10 2 2 38.82 15.50 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A11 2 3 71.43 41.07 6 400,00 zł 457 152,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A12 2 2 35.50 11.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A13 2 2 38.83 12.35 7 000,00 zł 271 810,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A14 2 4 87.75 45.81 6 300,00 zł 552 825,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A15 3 2 38.82 15.95 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A16 3 3 71.43 31.95 6 600,00 zł 471 438,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A17 3 2 35.50 12.37 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A18 3 2 38.83 7.90 7 200,00 zł 279 576,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A19 3 4 87.75 31.79 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A20 4 2 38.82 19.26 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A21 4 3 71.43 35.77 6 800,00 zł 485 724,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A22 4 2 35.50 12.33 7 400,00 zł 262 700,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A23 4 4 93.09 30.38 6 700,00 zł 623 703,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A24 4 4 99.11 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A25 5 2 38.82 12.46 7 600,00 zł 295 032,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A26 5 3 71.43 44.11 7 000,00 zł 500 010,00 zł
Dobrego Pasterza 39 A27 5 2 35.50 8.85 7 600,00 zł 269 800,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B01 0 2 39.50 44.72 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B02 0 2 39.89 36.16 6 600,00 zł 263 274,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B03 0 3 74.35 185.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B04 0 3 62.05 68.51 6 200,00 zł 384 710,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B05 0 2 41.41 34.43 6 600,00 zł 273 306,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B06 0 2 48.62 35.51 6 400,00 zł 311 168,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B07 0 2 45.32 43.25 6 400,00 zł 290 048,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B08 0 3 54.41 101.80 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B09 0 3 54.37 65.01 6 400,00 zł 347 968,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B10 0 2 47.50 21.17 6 200,00 zł 294 500,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B11 1 2 39.50 11.13 6 800,00 zł 268 600,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B12 1 2 39.89 11.39 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B13 1 3 74.35 42.68 6 400,00 zł 475 840,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B14 1 3 62.05 18.40 6 400,00 zł 397 120,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B15 1 2 41.41 11.24 6 800,00 zł 281 588,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B16 1 2 48.62 12.30 6 600,00 zł 320 892,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B17 1 2 45.32 11.35 6 600,00 zł 299 112,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B18 1 3 54.41 30.21 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B19 1 3 54.37 22.83 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B20 1 3 56.63 10.86 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B21 2 2 39.50 11.09 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B22 2 2 39.89 11.96 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B23 2 3 74.35 39.24 6 600,00 zł 490 710,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B24 2 3 62.05 9.40 6 600,00 zł 409 530,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B25 2 2 41.41 12.33 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B26 2 2 48.62 12.75 6 800,00 zł 330 616,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B27 2 2 45.32 12.45 6 800,00 zł 308 176,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B28 2 3 54.41 27.40 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B29 2 3 54.37 20.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B30 2 3 56.63 12.38 6 800,00 zł 385 084,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B31 3 4 83.72 17.94 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B32 3 4 85.39 31.84 6 800,00 zł 580 652,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B33 3 4 93.65 66.43 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B34 3 4 96.12 40.55 6 700,00 zł 644 004,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B35 3 4 94.91 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36 3 4 104.61 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B37 3 4 86.36 55.35 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B39 3 4 95.51 65.63 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38 3 4 86.51 43.21 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 A24A 4 5 110.22 50.00 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B34A 3 5 106.63 40.55 6 400,00 zł 682 432,00 zł
Dobrego Pasterza 39 B35A 3 5 105.70 26.82 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B36A 3 5 117.17 46.01 Rezerwacja ----
Dobrego Pasterza 39 B38A 3 5 96.50 43.21 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A01 0 2 48.63 41.77 4 950,00 zł 240 718,50 zł
Okulickiego-Fatimska A02 0 2 34.93 44.86 5 100,00 zł 178 143,00 zł
Okulickiego-Fatimska A03 0 2 42.40 19.19 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A04 0 1 21.96 23.23 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A05 0 2 29.02 54.10 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A06 0 2 42.80 40.37 5 000,00 zł 214 000,00 zł
Okulickiego-Fatimska A07 0 4 66.80 63.76 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A08 0 2 46.73 43.28 4 950,00 zł 231 313,50 zł
Okulickiego-Fatimska A09 0 1 26.26 27.56 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A10 0 2 38.95 31.34 5 150,00 zł 200 592,50 zł
Okulickiego-Fatimska A11 1 2 42.80 5.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A12 1 4 66.80 4.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A13 1 2 46.73 4.77 5 050,00 zł 235 986,50 zł
Okulickiego-Fatimska A14 1 1 26.26 3.29 5 900,00 zł 154 934,00 zł
Okulickiego-Fatimska A15 1 2 49.44 3.82 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A16 1 2 48.63 3.98 5 050,00 zł 245 581,50 zł
Okulickiego-Fatimska A17 1 5 114.53 8.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A18 1 4 90.83 4.89 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A19 1 4 84.44 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A20 1 1 29.02 6.57 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A21 2 2 42.80 5.53 5 200,00 zł 222 560,00 zł
Okulickiego-Fatimska A22 2 4 66.80 4.12 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A23 2 2 46.73 4.77 5 150,00 zł 240 659,50 zł
Okulickiego-Fatimska A24 2 1 26.26 3.29 6 050,00 zł 158 873,00 zł
Okulickiego-Fatimska A25 2 2 49.44 3.82 5 150,00 zł 254 616,00 zł
Okulickiego-Fatimska A26 2 2 48.63 3.98 5 150,00 zł 250 444,50 zł
Okulickiego-Fatimska A27 2 1 29.02 6.57 5 500,00 zł 159 610,00 zł
Okulickiego-Fatimska A28 3 2 42.80 5.53 5 300,00 zł 226 840,00 zł
Okulickiego-Fatimska A29 3 4 66.80 4.12 5 200,00 zł 347 360,00 zł
Okulickiego-Fatimska A30 3 2 46.73 4.77 5 250,00 zł 245 332,50 zł
Okulickiego-Fatimska A31 3 1 26.26 3.29 6 200,00 zł 162 812,00 zł
Okulickiego-Fatimska A32 3 2 49.44 3.82 5 250,00 zł 259 560,00 zł
Okulickiego-Fatimska A33 3 2 48.63 3.98 5 250,00 zł 255 307,50 zł
Okulickiego-Fatimska A34 3 5 114.53 8.67 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A35 3 4 90.83 4.81 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A36 3 4 84.44 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A37 3 1 29.02 6.57 5 600,00 zł 162 512,00 zł
Okulickiego-Fatimska A38 4 2 42.80 5.53 5 400,00 zł 231 120,00 zł
Okulickiego-Fatimska A39 4 4 66.80 4.12 5 300,00 zł 354 040,00 zł
Okulickiego-Fatimska A40 4 2 46.73 4.77 5 350,00 zł 250 005,50 zł
Okulickiego-Fatimska A41 4 1 26.26 3.29 6 350,00 zł 166 751,00 zł
Okulickiego-Fatimska A42 4 2 49.44 3.82 5 350,00 zł 264 504,00 zł
Okulickiego-Fatimska A43 4 2 48.63 3.98 5 350,00 zł 260 170,50 zł
Okulickiego-Fatimska A44 4 1 29.02 6.57 5 700,00 zł 165 414,00 zł
Okulickiego-Fatimska A45 0 2 43.66 31.74 5 150,00 zł 224 849,00 zł
Okulickiego-Fatimska A46 0 4 67.02 47.02 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A47 0 2 31.80 11.46 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A48 0 2 34.57 7.92 5 150,00 zł 178 035,50 zł
Okulickiego-Fatimska A49 0 3 57.89 27.25 4 850,00 zł 280 766,50 zł
Okulickiego-Fatimska A50 0 3 53.61 151.48 5 000,00 zł 268 050,00 zł
Okulickiego-Fatimska A51 0 2 38.19 29.23 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A52 0 2 38.19 27.73 5 150,00 zł 196 678,50 zł
Okulickiego-Fatimska A53 1 1 28.25 3.48 5 850,00 zł 165 262,50 zł
Okulickiego-Fatimska A54 1 2 29.98 3.68 5 500,00 zł 164 890,00 zł
Okulickiego-Fatimska A55 1 3 51.58 5.29 5 100,00 zł 263 058,00 zł
Okulickiego-Fatimska A56 1 3 46.90 5.50 5 250,00 zł 246 225,00 zł
Okulickiego-Fatimska A57 1 2 33.03 4.00 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A58 1 2 33.03 4.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A59 1 2 39.35 3.55 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A60 1 4 67.02 4.05 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A61 2 1 28.25 3.68 5 950,00 zł 168 087,50 zł
Okulickiego-Fatimska A62 2 2 29.98 3.68 5 600,00 zł 167 888,00 zł
Okulickiego-Fatimska A63 2 3 51.58 5.29 5 200,00 zł 268 216,00 zł
Okulickiego-Fatimska A64 2 3 46.90 5.50 5 350,00 zł 250 915,00 zł
Okulickiego-Fatimska A65 2 2 33.04 4.00 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A66 2 2 33.03 4.25 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A67 2 2 39.35 3.55 5 350,00 zł 210 522,50 zł
Okulickiego-Fatimska A68 2 4 67.02 4.40 5 100,00 zł 341 802,00 zł
Okulickiego-Fatimska A69 3 1 28.25 3.68 6 050,00 zł 170 912,50 zł
Okulickiego-Fatimska A70 3 2 29.98 3.68 5 700,00 zł 170 886,00 zł
Okulickiego-Fatimska A71 3 3 51.58 5.15 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A72 3 3 46.90 5.64 5 450,00 zł 255 605,00 zł
Okulickiego-Fatimska A73 3 2 33.03 4.00 5 450,00 zł 180 013,50 zł
Okulickiego-Fatimska A74 3 2 33.03 4.25 5 450,00 zł 180 013,50 zł
Okulickiego-Fatimska A75 3 2 39.35 3.55 5 450,00 zł 214 457,50 zł
Okulickiego-Fatimska A76 3 4 67.02 4.05 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska A77 4 1 28.25 3.68 6 150,00 zł 173 737,50 zł
Okulickiego-Fatimska A78 4 2 29.98 3.68 5 800,00 zł 173 884,00 zł
Okulickiego-Fatimska A79 4 3 51.58 5.15 5 400,00 zł 278 532,00 zł
Okulickiego-Fatimska A80 4 3 46.90 5.64 5 550,00 zł 260 295,00 zł
Okulickiego-Fatimska A81 4 2 33.03 4.00 5 550,00 zł 183 316,50 zł
Okulickiego-Fatimska A82 4 2 33.03 4.25 5 550,00 zł 183 316,50 zł
Okulickiego-Fatimska A83 4 2 39.35 3.55 5 550,00 zł 218 392,50 zł
Okulickiego-Fatimska A84 4 4 67.02 4.05 5 300,00 zł 355 206,00 zł
Okulickiego-Fatimska B01 0 2 44.03 20.72 4 950,00 zł 217 948,50 zł
Okulickiego-Fatimska B02 0 1 24.84 17.16 5 750,00 zł 142 830,00 zł
Okulickiego-Fatimska B03 0 2 44.03 20.18 4 950,00 zł 217 948,50 zł
Okulickiego-Fatimska B04 0 3 50.93 38.53 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B05 0 3 51.48 117.26 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B06 0 2 44.16 83.62 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B07 0 1 24.76 59.21 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B08 0 2 44.02 85.98 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B09 0 4 72.97 101.57 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B10 0 3 51.06 127.79 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B11 0 3 56.50 129.83 5 200,00 zł 293 800,00 zł
Okulickiego-Fatimska B12 0 1 35.52 3.04 4 950,00 zł 175 824,00 zł
Okulickiego-Fatimska B13 0 2 35.02 9.94 5 150,00 zł 180 353,00 zł
Okulickiego-Fatimska B14 1 3 51.06 7.90 5 300,00 zł 270 618,00 zł
Okulickiego-Fatimska B15 1 3 51.70 3.70 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B16 1 4 62.59 8.47 5 000,00 zł 312 950,00 zł
Okulickiego-Fatimska B17 1 2 43.40 4.58 5 050,00 zł 219 170,00 zł
Okulickiego-Fatimska B18 1 2 44.03 4.52 5 050,00 zł 222 351,50 zł
Okulickiego-Fatimska B19 1 1 24.84 6.65 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B20 1 2 44.03 4.52 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B21 1 4 86.39 5.17 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B22 1 4 83.70 3.56 4 900,00 zł 410 130,00 zł
Okulickiego-Fatimska B23 1 2 44.16 4.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B24 1 1 24.76 6.50 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B25 1 2 44.02 4.37 5 050,00 zł 222 301,00 zł
Okulickiego-Fatimska B26 1 4 72.97 5.24 4 900,00 zł 357 553,00 zł
Okulickiego-Fatimska B27 2 3 51.06 7.90 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B28 2 3 51.70 3.70 5 400,00 zł 279 180,00 zł
Okulickiego-Fatimska B29 2 2 43.40 4.58 5 150,00 zł 223 510,00 zł
Okulickiego-Fatimska B30 2 2 43.40 4.52 5 150,00 zł 223 510,00 zł
Okulickiego-Fatimska B31 2 1 24.84 6.65 6 050,00 zł 150 282,00 zł
Okulickiego-Fatimska B32 2 2 44.03 4.52 5 150,00 zł 226 754,50 zł
Okulickiego-Fatimska B33 2 2 44.16 4.37 5 150,00 zł 227 424,00 zł
Okulickiego-Fatimska B34 2 1 24.76 6.50 6 050,00 zł 149 798,00 zł
Okulickiego-Fatimska B35 2 2 44.02 4.37 5 150,00 zł 226 703,00 zł
Okulickiego-Fatimska B36 2 4 72.97 5.24 5 000,00 zł 364 850,00 zł
Okulickiego-Fatimska B37 3 4 89.65 8.12 5 100,00 zł 457 215,00 zł
Okulickiego-Fatimska B38 3 4 96.10 3.70 5 100,00 zł 490 110,00 zł
Okulickiego-Fatimska B39 3 4 62.59 8.47 5 200,00 zł 325 468,00 zł
Okulickiego-Fatimska B40 3 2 43.40 4.58 5 250,00 zł 227 850,00 zł
Okulickiego-Fatimska B41 3 2 44.03 4.52 5 250,00 zł 231 157,50 zł
Okulickiego-Fatimska B42 3 1 24.84 6.60 6 200,00 zł 154 008,00 zł
Okulickiego-Fatimska B43 3 2 44.03 4.52 5 250,00 zł 231 157,50 zł
Okulickiego-Fatimska B44 3 4 86.39 5.03 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B45 3 4 77.65 3.56 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B46 3 2 44.16 4.37 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B47 3 1 24.76 6.45 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B48 3 2 44.02 4.37 5 250,00 zł 231 105,00 zł
Okulickiego-Fatimska B49 3 4 72.97 5.24 5 100,00 zł 372 147,00 zł
Okulickiego-Fatimska B50 4 2 42.03 5.36 5 250,00 zł 220 657,50 zł
Okulickiego-Fatimska B51 4 4 67.20 11.89 5 300,00 zł 356 160,00 zł
Okulickiego-Fatimska B52 4 4 87.11 23.16 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B53 4 4 67.07 11.71 Rezerwacja ----
Okulickiego-Fatimska B54 4 4 71.37 6.13 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A01 0 2 38.70 24.80 6 300,00 zł 243 810,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A02 0 3 51.18 70.60 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A03 0 3 54.97 70.25 6 100,00 zł 335 317,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A04 0 2 39.66 43.75 6 300,00 zł 249 858,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A05 0 2 33.55 39.85 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A06 0 2 37.28 78.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A07 0 3 50.50 62.60 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A08 0 1 29.09 17.30 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A09 1 2 38.70 8.00 6 400,00 zł 247 680,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A10 1 3 51.18 21.88 6 400,00 zł 327 552,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A11 1 3 54.97 22.28 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A12 1 2 39.77 7.90 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A13 1 2 33.55 9.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A14 1 3 47.21 9.40 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A15 1 3 50.50 11.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A16 1 1 29.09 7.50 6 500,00 zł 189 085,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A17 2 2 38.70 8.20 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A18 2 3 51.18 22.10 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A19 2 3 54.97 22.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A20 2 2 39.77 8.10 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A21 2 2 33.55 8.90 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A22 2 3 47.21 9.60 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A23 2 3 50.50 11.60 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A24 2 1 29.09 7.40 6 600,00 zł 191 994,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna A25 3 3 73.10 74.15 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A26 3 5 96.04 97.98 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A27 3 5 104.59 93.65 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A28 3 5 76.71 80.00 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A29 3 2 33.55 9.10 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A30 3 3 47.21 9.40 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna A31 3 3 50.50 11.50 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna A32 3 1 29.09 7.50 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B01 0 2 38.70 24.80 6 300,00 zł 243 810,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B02 0 3 51.18 29.30 6 400,00 zł 327 552,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B03 0 3 54.97 30.35 6 200,00 zł 340 814,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B04 0 2 39.66 29.77 6 300,00 zł 249 858,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B05 0 2 33.55 26.85 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B06 0 2 37.28 50.45 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B07 0 2 41.15 57.75 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B08 0 1 29.09 17.20 6 400,00 zł 186 176,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B09 1 2 38.70 8.00 6 400,00 zł 247 680,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B10 1 3 51.18 27.90 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B11 1 3 54.97 29.10 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B12 1 2 39.77 8.10 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B13 1 2 33.55 8.80 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B14 1 3 47.21 19.70 6 500,00 zł 306 865,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B15 1 3 51.31 21.25 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B16 1 1 29.09 7.50 6 500,00 zł 189 085,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B17 2 2 38.70 8.20 6 500,00 zł 251 550,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B18 2 3 51.18 27.50 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B19 2 3 54.97 29.70 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B20 2 2 39.77 8.35 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B21 2 2 33.55 7.45 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B22 2 3 47.21 19.85 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B23 2 3 51.22 21.60 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B24 2 1 29.09 4.40 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B25 3 3 73.10 81.84 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B26 3 5 96.04 115.98 Sprzedane ----
Bonarka - ul. Strumienna B29 3 2 33.55 7.65 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B30 3 3 47.21 19.75 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B31 3 3 51.22 21.70 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B32 3 1 29.09 4.48 6 900,00 zł 200 721,00 zł
Bonarka - ul. Strumienna B27 2 5 104.59 77.25 Rezerwacja ----
Bonarka - ul. Strumienna B28 3 5 76.71 84.60 Rezerwacja ----

Mieszkania Kraków

Nowe mieszkania w Krakowie

Opcja zakupu nowego mieszkania, bezpośrednio od dewelopera, niesie za sobą wiele korzyści. Pośród nich wymienić można między innymi: brak pośredników, nowoczesny projekt, możliwość urządzenia wnętrza zgodnie z indywidualnymi upodobaniami, czy wysoką funkcjonalność. Mimo że nowe mieszkania powstają w Krakowie każdego dnia, niejednokrotnie zdarza się, że trudno jest znaleźć w mieście wymarzony, o dobrej lokalizacji i rozsądnej cenie, lokal. Wybierać możemy spośród ofert różnych firm deweloperskich. Musimy jednak pamiętać, że zakup mieszkania to inwestycja na lata, dlatego tak ważna jest współpraca ze sprawdzonym deweloperem. Tysiące oddanych metrów kwadratowych oraz zaufanie jakim codziennie obdarzają HSD Klienci, jest najlepszym potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Postaw na wiarygodnego partnera i spełnij marzenia o „własnym M”.

Znajdź swoje wymarzone mieszkanie w Krakowie z HSD Inwestycje!

HSD Inwestycje jest deweloperem o szerokim portfolio, specjalizujemy się w realizacji zarówno budynków usługowych, jak i mieszkalnych. To, co nas wyróżnia, to niezwykle zróżnicowana oferta, transparentność oraz konkurencyjne ceny zarówno lokali handlowych, jak i nowych apartamentów i mieszkań. Kraków i Kielce to dwa główne obszary naszej działalności, w obu tych miastach znajdują się biura sprzedaży.
Aktualnie, jesteśmy w trakcie przeprowadzania dwóch kolejnych realizacji. Celem obu jest sprzedaż apartamentów i mieszkań deweloperskich w Krakowie. Budynki powstają w dzielnicach: Prądnik Czerwony oraz Podgórze. Ceny krakowskich mieszkań znajdujących się w naszej ofercie, są zróżnicowane – w zależności od lokalizacji inwestycji, powierzchni lokalu, czy usytuowania na piętrze – ale zawsze bardzo atrakcyjne dla nabywców.

Krakowska dzielnica Podgórze – nowe mieszkania na sprzedaż w świetnej lokalizacji

Nasza nowa inwestycja budowlana stanie w pobliżu powstającego Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzielnica Podgórze to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie Krakowa, w którym wielu chce zamieszkać. Zarówno zainteresowani szybkim dojazdem do centrum, jak i Ci szukający spokojnego otoczenia, znajdą coś dla siebie. Co więcej, pełna zabytków i zieleni okolica to gwarancja ciekawie spędzonego czasu wolnego.

Kurdwanów – nowe mieszkania na sprzedaż w spokojnej części Krakowa

Zrealizowany przez nas na Kurdwanowie budynek jest nowoczesny, ale też kameralny. To świetne miejsce dla tych, którzy cenią sobie prywatność i spokój. Apartamenty zachwycą nawet najbardziej wymagających Klientów, a pełna uroku okolica zaczaruje każdego. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od zgiełku centrum miasta i jednocześnie móc szybko do niego dotrzeć.

Wola Duchacka – nowe mieszkania w Krakowie blisko natury

Nasza krakowska inwestycja na Woli Duchackiej jest pięknym, nowoczesnym budynkiem – urzeczywistnieniem połączenia estetyki z funkcjonalnością. Ogromną zaletą mieszczących się tam apartamentów jest to, że każdy z nich posiada własny ogródek lub balkon. Ponadto, inwestycja otoczona jest terenami zielonymi, takimi jak Park Duchacki i Krzemionki. Dogodne połączenie z centrum miasta oraz bliskość natury to z pewnością kombinacja wpływająca na atrakcyjność lokalizacji tego budynku.

Dlaczego warto zastanowić się nad kupnem mieszkania z rynku pierwotnego w Krakowie?

Kraków to dynamicznie rozwijające się miasto, oferujące swoim mieszkańcom nieskończone możliwości. To miejsce, które zapewnia sprzyjające warunki zarówno do rozwoju zawodowego, jak i prowadzenia spokojnego życia rodzinnego. Właśnie dlatego zakup mieszkania w Krakowie to bez wątpienia jeden z najlepszych sposobów na ulokowanie kapitału. Idealny stan inwestycji gwarantuje jedynie transakcja przeprowadzona na rynku pierwotnym. Ponadto, nabywcy nowego mieszkania, będą mogli urządzić wnętrza zgodnie ze swoim gustem, co zapewni wysoki komfort ich użytkowania w przyszłości. Co więcej, często zdarza się, że koszt nabycia mieszkania z rynku wtórnego jest bardzo zbliżony do ceny nowego mieszkania. Krakowski rynek nieruchomości nie jest tutaj wyjątkiem. Bez wątpienia jest to powód przemawiający za zakupem mieszkania z rynku pierwotnego.

HSD Inwestycje – Twój krakowski deweloper

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z portfolio dewelopera HSD Inwestycje. Znajdziesz w nim nowe mieszkania i apartamenty z rynku pierwotnego na sprzedaż w Krakowie. Nasze realizacje wyróżniają się atrakcyjną ceną, solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Z pewnością wśród nich odnajdziesz swoje własne „cztery kąty”!
© GRUPA HSD 2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Creadted by: <NETservices/>